Lainan takaus

Lainan takaus tulee monille viimeistään vastaan ensimmäisen kerran ensiasunnon ostamisen yhteydessä.

Ensisijaisesti asuntolainan vakuutena on lainalla ostettava asunto.

Kuitenkin koska asunnon vakuusarvo kattaa tavallisesti noin 75% asunnon arvosta, tarvitaan jäljelle jäävälle neljänneksen osuudelle muu rahallinen vakuus siitä, että lainan myöntäjänä toimiva pankki saa rahansa takaisin.

Tätä osuutta kutsutaan lisävakuudeksi.

Nämä neljä lainapalvelua eivät vaadi lainaan takausta

2015 vuonna avannut palvelu ei vaadi ollenkaan lainaan takausta.
Ikäraja 23 v.
Tarjonta: 1000-60.000€
Laina-aika 1-15 v.
Lisätiedot
Tässä toinen palvelu, josta on puhuttu paljon ja sen joustava luotto on takaukseton, eikä siinä myöskään vaadita vakuuksia. Oivallinen esimerkki ja sopii suurempiinkin hankintoihin.
Ikäraja 23 v.
Tarjonta: 500-50.000€
Laina-aika: 3-15 v.
Lisätiedot
Mitä, jos voisit ottaa yli 70000 euron lainaa ja vieläpä niin, että lainan takaus ei ole tarpeen. Tässä on kuluttajien vahva valinta ja meiltäkin palvelulle irtoaa täydet pisteet. Lainat myönnetään sellaisenaan ilman takausta ja omaisuusvakuutta.
Ikäraja 20 v.
Tarjonta: 500-70.000€
Laina-aika 1-15 v
Lisätiedot
Neljäs valinta, joka tekee takauksettoman lainan mahdolliseksi. Se yhdistää sinut ja sen yli 20 pankkia yhteen.
Ikäraja 18 v.
Tarjonta: 2000-60.000€
Laina-aika 1-15v.
Lisätiedot

Käytännössä huonoimman mahdollisen skenaarion sattuessa, jos lainan ottaja todetaan maksukyvyttömäksi eikä hän voi Lainan takaus on olennaisen tärkeää, jos maksukyky ei riitä tai pankki näyttää punaista valoa, kun olet hakemassa lainaa yksinmaksaa lainaansa takaisin, pankki voi saada asunnosta markkinahinnan, mutta lisävakuus kattaa tämän päälle tulevan riskin mahdollisesta luottotappiosta, esimerkiksi asunnon markkina-arvon romahtaessa.

Lainatakauksen osuus on riippuvainen myös yleisestä taloustilanteesta. Mitä tasapainoisempi taloustilanne on, sitä pienemmillä takausosuuksilla asuntolainaa tarjotaan. Tilanteessa, jossa lainan takausta ei vaadita ollenkaan vaan asunnon vakuusarvo lainalle olisi 100%, pankki ottaisi suuremman luottoriskin maksuvaikeuksista.

 

Lainan takaus – Vanhemmat takaavat monien lainan

Oikeudellisesti lainan takaus on osa henkilövakuus, jossa kolmas osapuoli ottaa vastattavakseen lainan ottajan velan. Lainan takauksen ehdot riippuvat siitä, mitä osapuolten välillä on sovittu. Kaksi tärkeintä takausmuotoa ovat omavelkainen takaus ja toissijainen takaus. Omavelkainen takaus on lainan takaamista kolmannen osapuolen toimesta samoilla ehdoilla, kuin lainan ottaja on lainansa saanut.

Velka taataan siis niin kuin omat rahat olisivat pöydällä. Toissijainen takaus tarkoittaa sitä, että lainan takaaja joutuu maksumieheksi vasta siinä vaiheessa, jos ensisijainen velallinen (lainan ottaja) ei pysty suoriutumaan maksusuorituksista.

Jos lainan takauksen ehdoista ei ole erikseen sovittu, katsotaan takauslain 3 §:n perusteella takauksen olevan toissijainen takaus. Takaus koskee pääasiallisen velkaosuuden lisäksi myös korkoja muita velan liitännäiskustannuksia, mikäli sellaisia on olemassa.

Jos etsit lainaa ilman vakuuksia, se on äärettömän helppoa, kunhan olet itse valmis joustamaan ja tämä on vasta yleensä fiksua, jos pankkinne ei lainaa myönnä (takauksesta huolimatta).

 

Lainan takaajan vaatimukset

Lainan voi taata kuka tahansa, jolla on siihen maksukykyä. Yleisimpiä lainan takaajia ovat ensisijaisen velallisen omat vanhemmat ja isovanhemmat.

Pankkien vaatimukset henkilövakuuden hyväksymiselle vaihtelevat, mutta käytännössä lainan takaajalla tulee olla tarpeeksi suuri varallisuus tai säännölliset tulot, luottotiedot kunnossa ja elämäntilanne sellainen, että mahdollisesta asunnon neljänneksen arvosta voidaan suoriutua päävelallisen joutuessa maksukyvyttömäksi.

Laina voidaan taata toisen velallisen rahalla tai omaisuudella, jonka virallinen nimi on lainanottajan läheisen antama vierasvelkapantti.

Lainan takaajan rooli ja riski maksumieheksi joutumisesta ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Asuntolainoissa riski voi piillä arvoalueilta ostetuissa asunnoissa, joissa asuntojen arvot ovat yllättäen laskeneet.

Reaalivakuus vai lainan takaus henkilövakuudella?

Reaalivakuus on lisävakuus lainaan, joka taataan varallisuudella, kuten rahalla tai omaisuudella. Henkilövakuus tarkoittaa lainan loppuosan takaamista kolmannen osapuolen toimesta. Henkilövakuus ei ole sidottu henkilötakaajan tiettyyn varallisuuteen.

Käytännössä reaalivakuutta tarjoamalla on mahdollista neuvotella omasta asuntolainasta paremmilla ehdoilla kuin henkilövakuutta käyttämällä, ellei satu olemaan hyvin varakkaasta perheestä. Myös asunnosta maksettava käsiraha on reaalivakuus. Yleisimpiä reaalivakuuksia ovat kiinteistöt, kuten vanhempien asunto, jonka asuntolaina on maksettu pois.

Lainan takaus reaalivakuudella voi tarkoittaa lisävakuuden hankkimista esimerkiksi kiinteällä omaisuudella tai muulla arvonsa säilyttävällä omaisuudella, tai kuten useimmissa tapauksissa, puhtaalla rahalla. Myös esimerkiksi sijoitusinstrumentit, kiinteistöt, huoneistot ja muu likvidi omaisuus voivat käydä lainan reaalivakuudeksi. Yleisesti käytetty tapa on lainata loppuosuus pankkia paremmilla lainaehdoilla vanhemmilta tai muilta sukulaisilta, jolloin voidaan välttyä henkilövakuuksien tuomalta velvollisuudelta olla vastuussa toisen henkilön veloista koko takaajan omaisuudella.

Valtiontakaus lainaan

Yksi avokätisimmistä asuntolainojen takaajista on Suomen valtio. Tällä tuetaan kansalaisten mahdollisuutta oman asunnon hankintaan, mutta luultavasti myös työperäiseen liikkumiseen. Pankille valtio on lainan unelma-takaaja, sillä valtiolla ei käytännössä ole mahdollista joutua konkurssiin eli maksukyvyttömäksi. Valtion osatakaus on valtion takaama osuus asuntolainasta. Osatakaus on nykyään 10 prosenttia.

OmaTakaus ja muut vakuutusmuotoiset lisävakuudet

Nykyään ainakin isoimmat pankit, OP, Nordea ja Danske Bank, tarjoavat mahdollisuutta myös reaalivakuuden korvaamiseen vakuutuksella. Tämä tarkoittaa lainan loppuosuuden vakuuttamista mahdollisen luottoriskin eli varattomuuden varalta. Asuntolainan ottaja maksaa vakuutuksen, ja maksukyvyttömyystilanteessa pankki voi periä vakuutusyhtiöltä loppuosan asuntolainasta. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö voi periä rahat asuntolainan ottajalta. Tällainen palvelu on esimerkiksi Nordean OmaTakaus

Pantin vapauttaminen

Kun lainaa on lyhennetty muutamien vuosien ajan, voi pankki vapauttaa pantin. Tämä kuitenkin vaatii aina velkojan suostumuksen ja velallisen hyvän taloudenhoidon. Toisaalta myös laki ohjaa pankkeja vapauttamaan ylimääräisiä tai turhia pantteja.Tavallisimpia pantin vapautustilanteita ovat ne, joissa lainan takaaja tarvitsee rahat itse esimerkiksi asunnon ostamiseen.

Kun olet ottamassa lainaa, kannattaa siis varautua selvittämään myös se osuus lainasta, jolle tarvitaan lisävakuus. Ensiasuntoa varten otettu asuntolaina on tunnolliselle säästäjälle helposti saatava laina, jos sinulla on esimerkiksi Asp-tili. Asp-tilin, valtiontakauksen ja käsirahan jälkeen lisävakuuksia ei normaalisti tarvita enempää. Muussa tapauksessa joutuu silti ehkä turvautumaan myös mutsin ja faijan lompakoihin.