Verovähennykset: Kaikki, mitä voi vähentää verotuksessa 2023

Verovähennykset tulevat mieleen aina joka kevät, kun esitäytetty veroilmoitus kolahtaa postiluukusta (tai silloin, kun se vielä kulki etanapostilla).

Kuitenkin jo 5 vuotta sitten sitten, Verohallinnon ilmoitusmenettely muuttui sähköiseksi, jolloin netin kautta annetut verovähennys tiedot ovat ensisijainen tapa ilmoittaa omaan verotukseen vaikuttavat seikat.

Verovähennykset eivät ole aina automaattisia, joten osassa niistä sinun täytyy toimia itse eli suosittelemme olemaan tarkkana, ettei verottajan kouriin jää turhia euroroposia omaa huolimattomuuttaan - tai useamminkin vain tietämättömyyttäänTulevaisuudessa on mahdollista ilmoittaa verovähennykset myös paperitse, mutta esitäytettyä veroilmoitusta ei enää tule kirjeenä kotiin.

Kannattaa silti muistaa hyödyntää verovähennykset myös tulevaisuudessa, sillä oikein käytettynä verovähennykset pienentävät maksettavan veron määrää, joka näkyy joko isompina veronpalautuksina tai pienempinä jäännösveroina eli mätkyinä.

Osa vähennyksistä on sellaisia, jotka verottaja myöntää automaattisesti viran puolesta, mutta suuri osa vähennyksistä on muistettava itse hakea. Vaikka osan verovähennyksistä saa automaattisesti, kannattaa tarkastaa esitäytetyltä veroilmoitukselta, että kyseinen vähennys on kirjattu sinne verottajan toimesta.

Jo tässä vaiheessa on muuten ensisijaisen tärkeää: Tarkista aina, että numerot täsmäävät, koska nämä muuttuvat lähes joka vuosi.

 

Verovähennykset, jotka saa automaattisesti

Suurin osa verovähennyksistä on sellaisia, että niitä ei edes itse huomaa veroilmoituksella, vaan ne saa automaattisesti – verottaja tekee nämä vähennykset niin sanotusti viran puolesta.

Tässä käymme läpi yleisimmät automaattisesti saatavat vähennykset. Vaikka nämä vähennykset saa automaattisesti, kannattaa kuitenkin tarkastaa näiden määrät omalta esitäytetyltä veroilmoitukselta.


Huomion arvoista ja pinnalle nostettavaa asiaa: Virheellistä tietoa verkosta poimittuna on erityisesti kulutusluoton korko-osuus, joka ei ole verovähennyskelpoinen.

Tästä on kirjoitettu paljon väärin ja koron osuudesta et saa verottajalta mitään takaisin.


Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennys on kaikille henkilöille annettava vähennys, jonka summa on vuonna 2018 on 750 euroa.

Verohallinto tekee tämän vähennyksen viran puolesta eli sen saa jokainen automaattisesti. Tulonhankkimisvähennys on siis kaikille myönnettävä 750 euron tulonhankkimiskulu.

Jos sinulla on enemmän tulonhankkimiskuluja kuin 750 euroa, vähennetään niistä ensin tulonhankkimisvähennyksen määrä, joten esimerkiksi 1000 euron tulonhankkimiskuluista saat 250 euron verovähennyksen, sillä tulonhankkimisvähennyksen määrä, 750 euroa, lasketaan ensin.

 

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut

Jos kuulut liittoon tai muuhun työmarkkinajärjestöön tai työttömyyskassaan, saat vähentää nämä kokonaan palkkatuloistasi.

Pakolliset vakuutusmaksut

Palkkatuloista ja muista ansiotuloista on oikeus vähentää työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu.

Alijäämähyvitys verovähennyksenä

Jos sinulla on verovuonna pääomatulolajista muodostunut alijäämä, eli sinulla on enemmän vähennyksiä pääomatuloista kuin pääomatuloja itsessään, voit vähentää 30% tästä summasta ansiotulojen alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1400 euroa.

 

Itse vaadittavat verovähennykset

Kotitalousvähennys on merkittävä ja se kannattaa ehdottomasti hyödyntää

Kotitalousvähennys on yksi tärkeimmistä & merkittävimmistä verovähennyksistä, jotka pitää vaatia itse. Muista syynätä verovähennys -asiat tarkkaan, sillä ainakin nämä joudut itse selvittämään, jotta saat vähennykset tililleKotitalousvähennyksellä tarkoitetaan verovähennystä, jonka voi saada kotitaloustyöstä, jonka on tilannut omaan kotiin. Tämän lisäksi kotitalousvähennys voidaan myöntää myös vanhempien ja isovanhempien kotiin.

Kotitalousvähennyksenä voidaan myöntää 50 % verovähennys maksetun laskun kokonaissummasta.

Kotitaloustyöllä tarkoitetaan tavallista kotitaloudessa tapahtuvaa hoito- ja hoivatyötä, asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä tai esimerkiksi asunnon siivoukseen ja puhtaanapitoon liittyvää työtä. Tai nyt pinnalla olevaa öljylämmityksestä luopumista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3500 euroa per henkilö 2023 vuonna, ja sen omavastuuosuus oli viime vuoden verotuksessa 100 euroa.

Tarkista nämä numerot ja jos tämä ei koske esim. hoiva- tai hoitotyötä on numero huomattavasti pienempi, 2250 euroa.

Näiden kanssa kannattaa olla erittäin tarkkana, katso vähennyksiin oikeuttavat työt tästä.

Kotitalousvähennyksen hakemisessa kannattaa muistaa muutama asia:

 • Työn tekevän yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin
 • Työn tekemisestä tulee olla lasku, josta saat selville Y-tunnuksen
 • Alle 100 euron vuosilaskusta ei voi saada kotitalousvähennystä 100 euron omavastuun takia
 • Työn tulee olla nimen omaan kotitalouteen liittyvää työtä, eikä sitä voida myöntää työstä, jonka tekee samassa kotitaloudessa asuva henkilö

Kotitalousvähennys on kätevä verovähennys ja erittäin hyödyllinen, sillä se vähentää suoraan maksettavan veron määrää, eikä laskennallista ansiotuloa. Näin sen vaikutus on sitä isompi, mitä enemmän veroa sinulla on maksettavana.  Näin se on verovähennyksenä todella tehokas.

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ voi olla esimerkiksi kodin kunnossapitoremontti. Kotitalousvähennyksen voi hakea käytettäväksi suoraan verokortilla ennakkoperintävaiheessa, tai sitten vasta verovuoden päätyttyä lopullisessa verotuksessa.

Verovähennykset – matkakulut

Verotuksessa asunnon ja työpaikan väliset matkat voi vähentää yleensä halvimman käytössä olevan kulkuneuvon mukaan. Tämä tarkoittaa yleensä julkista kulkuneuvoa, toki poikkeuksiakin on. Jos julkista kulkuneuvoa eli bussia tai junaa ei ole käytettävissä, halvin käytössä oleva kulkuneuvo on tällöin oma auto (vilkaise: autolaina netistä -vertailuartikkeli, jos kaipaat minkä Verovähennykset autolla tai muulla kulkuneuvolla kuljetuista matkakuluista sekä autolainavertailuatahansa suuruista rahoitusta autoon).

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voidaan tällöin vähentää vuoden 2018 osalta 0,24 eurolla / kuljettu kilometri. Tarkista tämän hetken tarkka summa kuitenkin, sillä se saattaa vaihdella ja on tuskin sama nyt kirjoitushetkellä.

Niin sanotuilla erityisaloilla matkakulut voidaan vähentää tulonhankkimiskuluina, mutta jos et työskentele erityisalalla, lasketaan asunnon ja työpaikan väliset matkat yllä olevilla arvoilla. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen verovähennys on kätevä etenkin, jos matkustat paljon junalla ja työpaikkasi on kaukana.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuuden osuus on 750 euroa (vuosi 2020 eli muutoksia on varmasti tapahtunut).

Tulonhankkimiskulut

Tulonhankkimiskuluilla tarkoitetaan palkkatulon hankkimisesta johtuvia kuluja, jotka eivät ole tavallisia elantomentoja. Tulonhankkimiskuluja ovat esimerkiksi työvaatekulut, työhuonevähennys, ammattikirjallisuuteen liittyvät kulut ja tietokoneen hankintaan liittyvät kustannukset, jos tietokonetta käytetään palkkatulon hankintaan.

Tulonhankkimiskulut ovat palkansaajan verotuksessa vähennyskelpoisia niiltä osin, kun ne ylittävät tulonhankkimisvähennyksen määrän, eli 750 euroa.

 

Verovähennykset – Työvaatteet

Yleensä ostetut vaatteet eivät oikeuta verovähennykseen. Työvaatteet voi vähentää verotuksessa, jos kyseistä työvaatetta ei voi käyttää muualla kuin töissä.

Jos esimerkiksi joudut kustantamaan itse haalarit rakennustyömaalle tai kentälle, kannattaa tämä hyödyntää verotuksessa. Myös suojavaatteiden käyttö ja pesettäminen on tietyissä tapauksissa verovähennykseen oikeuttavaa, jos työ on erityisen likaista.

 

Verovähennykset – Tietokoneen hankinta

Jos käytät tietokonetta töissä, eikä työnantaja ole hankkinut sinulle tietokonetta, voit vähentää tietokoneen hankintamenon tulonhankkimiskuluna verotuksessa. Tietokoneen hankintakulujen vähentämisessä verovähennyksenä merkitystä on sillä, kuinka paljon tietokonetta käytetään työtehtäviin ja kuinka paljon yksityiskäyttöön.

Verohallinnon sivulta löytyy ohjeistava taulukko, jonka mukaan jos tietokonetta käytetään pääasiallisesti työtehtäviin tai esimerkiksi huomattavien sivukulujen hankintaan, voidaan tietokoneen hankintahinta vähentää kokonaan. Kuitenkin jos tietokoneen ostohinta on yli 1000 euroa, jaetaan hankintahinta poistoina useammalle vuodelle.

Tällöin tietokoneen hankintahinta vähennetään muutaman vuoden aikana, ja loput voidaan vähentää siinä vaiheessa, kun poistoina on jäljellä alle 1000 euroa. Tietokoneen hankintahinta vähennetään yli 1000 euron osalta yleensä 25% poistoina verotuksessa. Näin poistot lasketaan esimerkin avulla.

Esimerkiksi: Akseli on Freelancer-toimittaja, joka on ostanut itselleen tuliterän 3000 euron MacBook Pro:n, jonka lisäksi erilaisia lisävimpaimpia 500 eurolla tähän päälle. Akseli käyttää MacBookkia vain töidensä tekemiseen, pienimuotoista omaa käyttöä, kuten nettipankin käyttöä lukuun ottamatta.

Näin Akseli voi vähentää koko tietokoneen hankintahinnan 3500 euroa verotuksessa. Koska tietokoneen hankintahinta on yli 1000 euroa, ei tätä voi vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa yhtenä vuonna, vaan se vaatii hankintamenon jaksottamista usealle vuodelle menojäännöspoistoina.

 • Tietokoneen hankintavuonna hän voi vähentää 25% * 3500 euroa = 875 euroa
 • Seuraavana vuonna poistopohjana on 3500 euroa – edellisen vuoden poisto, eli 875 euroa = 2625 euroa. Hän voi vähentää taas 25% poistoina, eli 656,25 euroa.
 • Kolmantena vuonna poistopohjana on edellisen vuoden vähennetty hankintahinta, eli 1968,75 euroa. Tästä hän voi vähentää taas 25%, eli 492,18 euroa.
 • Neljäntenä vuonna poistopohjana on 1476,57 euroa, josta hän voi vähentää 25% eli 369,14 euroa.
 • Viidentenä vuonna poistopohjana on 1107,43 euroa, jolloin Akseli tekee viimeisen kerran menojäännöspoistona 25% vähennyksen, joka on 276,86 euroa.
 • Kuudentena vuonna hän voi vähentää loput verotuksessaan, koska poistopohjana on alle 1000 euroa.

Myös netti- tai puhelinliittymän vaihto / -hankinta voi oikeuttaa verovähennykseen silloin, jos nettiä tai puhelinta on käytetty työn tekemiseen. Tällöin netin käyttö jaetaan omaan käyttöön ja työkäyttöön ja vähennys tehdään työkäytön perusteella.

 Työhuonevähennys

Työhuonevähennys voidaan myöntää silloin, jos palkansaaja työskentelee omassa kodissaan joko osittain tai kokonaan. Vähennys voidaan myöntää joko kaavamaisena summana tai todellisten kustannusten mukaan, todellisista kustannuksista on tositteet. Kaavamaisena työhuonevähennys on vuoden 2017 verotuksessa:

 • 840 euroa silloin, kun työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta tai teet etätöitä yli 50% työajasta
 • 420 euroa silloin, kun työhuonetta käytetään osapäiväisesti pääansiotulojen tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi, tai jos teet etätöitä enintään 50% kaikista työpäivistä
 • 210 euroa silloin, kun työhuonetta käytetään satunnaisten sivutulojen hankintaan

Vuoden 2018 verotuksessa käytettävät työasuntovähennyksen määrät vahvistetaan verovuoden 2018 lopussa. Jos olet hankkinut erillisen työtilan tai vaikkapa pöydän avotoimistosta vain työn tekemistä varten, voit vähentää nämä kustannukset verotuksessasi.

 

Erityisalojen matkakulut verovähennyksenä

Jos työskentelet erityisaloilla, eli esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäaloilla, joissa työkohteet vaihtelevat usein ja eri työkohteissa työskennellään tavallisesti lyhyen aikaa, eikä työnantajasi ole korvannut matkakuluja tälle työn tekemispaikalle, voit vähentää nämä matkakulut verotuksessa.

Käytännössä siis sinulla tulee olla eri työkohteita eikä yksittäistä paikkaa, josta haet ohjeet työn tekemiseen tai haet työvälineet, tämä katsotaan sinun varsinaiseksi työn tekemispaikaksi. Sen sijaan esimerkiksi rakennusalan työntekijä, joka liikkuu suoraan kotoaan eri kohteisiin, saa vähentää matkakulut verotuksessaan jos hänellä ei ole varsinaista työpaikkaa.

Erityisalan työkohteessa voi työskennellä kerrallaan enintään kolme vuotta. Erityisalalla työskentelevä voi vähentää asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkakulut oman auton käytön mukaan, eli käytännössä 0,24 euroa / kilometri.

 

Verovähennykset – viikonloppumatkat

Jos työskentelet eri paikkakunnalla kuin missä perheesi asuu, voit vähentää verotuksessa viikonloppumatkoista perheen luo johtuneet kustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Valitettavasti perheettömälle henkilölle kyseistä verovähennystä ei sallita.

Sen sijaan jos olet työkomennuksella ja sinulla on erityinen työntekemispaikka toisella paikkakunnalla, perhesuhteet eivät vaikuta viikonloppumatkojen verovähennykseen, vaan voit vähentää verotuksessa kerran viikossa kotiin tehdyt matkat halvimman käytettävän kulkuneuvon mukaisesti.

 

Työasuntovähennys

Työasuntovähennys voidaan myöntää silloin, jos asut toisella paikkakunnalla ja sinulla on työ toisella paikkakunnalla. Työasuntovähennys voidaan myöntää vain silloin, kun kyseessä on varsinainen työpaikka toisella paikkakunnalla, eli työskentelet siellä vakituisesti.

Työasuntovähennys on usein hoidettava itse ellei työnantaja ole sitä erikseen ilmoittanut tekevänsä. Silloinkin se on syytä tarkistaa itse ja laskea, että numerot täsmäävät. Otetaan jokainen euro kotiin.Työasuntovähennyksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että sinulla on nimen omaan kaksi asuntoa käytettävissä. Myös perhesuhteet vaikuttavat työasuntovähennyksen saamiseen: Lähtökohtaisesti oikeus on vain niillä henkilöillä, jotka asuvat perheen kanssa toisella paikkakunnalla kuin missä työpaikka sijaitsee.

Perheellä tarkoitetaan verotuksessa aviopuolisoa ja tai avopuolisoa ja alaikäisiä lapsia. Perheetön henkilö voi saada työasuntovähennyksen vain, jos hänellä on samaan aikaan kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen vuoksi.

Työasuntovähennyksen saaminen edellyttää, että vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin päässä työasunnosta ja varsinaisesta työpaikasta. Työasuntovähennyksen määrä lienee 2018 vuoden verotuksessa 2017 vuoden tasolla, eli 250 euroa per kuukausi.

Tosin kaavailtu työasuntovähennys nostaisi kuukausittaisen vähennyksen määrän jopa 450 euroon per kuukausi.

 

Verovähennykset – Sairauskulut

Jos oma tai perheenjäsenen terveydentila heikkenee huomattavasti ja niin, että se vaikuttaa omaan veronmaksukykyyn, on mahdollista hakea veronmaksukyvyn alentumisvähennys. Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on harkinnanvarainen verovähennys, jonka määrä riippuu käytettävissä olevista tuloista sekä sairauskulujen määrästä.

Verohallinnon sivulla on erikseen taulukko, jossa määritellään veronmaksukyvyn alentumisvähennys vuoden 2018 verotuksessa ja sen enimmäismäärät. Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea myös elatusvelvollisuuden tai työttömyyden johdosta.

 

Elatusvelvollisuusvähennys

Elatusvelvollisuusvähennys on verovähennys, jonka voit saada jos joudut maksamaan elatusapua.

Elatusvelvollisuusvähennyksen määrä on 1/8 verovuonna maksetusta elatusavusta, korkeintaan kuitenkin 80 euroa per lapsi.

Opintolainavähennys ja opintolainahyvitys

Opintolainavähennys on verovähennys, jonka voit saada jos olet nostanut opintolainaa korkeakoulututkinnon suorittamisen aikana ja valmistut määräajassa. Kun aloitat opintojen jälkeen lyhentämään opintolainaa pankille, maksat samalla vähemmän veroja. Opintolainavähennyksen saavat sellaiset valmistuneet, jotka ovat aloittaneet korkeakoulu-opinnot ennen 1.8.2014. Tällöin opintolainaa tulee olla nostettuna yli 2500 euroa.

Opintolainahyvitys on päivitetty versio opintolainavähennyksestä, joka koskee korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet korkeakoulu-opinnot 1.8.2014 jälkeen.

Tällöin Kela maksaa suoraan palkkiona osan opintolainastasi takaisin silloin, kun valmistut määräajassa. Opintolainahyvitys ei itsessään ole siis verovähennys, vaan se on itse asiassa paljon hyödyllisempi, sillä saat sen suoraan rahana Kelalta.

Tämä ei päde, jos haet normaalia lainaa tilille käyttöön yksityiseltä, rahoitusfirmalta tai pankista, vaan kyse on ainoastaan opintolainasta. Perinteiset lainat eivät ole verovähennyskelpoisia.

 

Verovähennykset takautuvasti

Verovähennykset voi saada takautuvasti muutoksenhaulla. Henkilö voi hakea verotukseen muutosta verotuksen päättymisen jälkeen kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka lähetetään verotuksen oikaisulautakunnalle, tai nykyään myös netin kautta OmaVero -palvelusta.

Verovähennykset voi hakea takautuvasti kolmen vuoden ajan verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Tässä käyttöösi kuluvan vuoden yleisimmät itse haettavat verovähennykset ja perustietoa automaattisesti saatavista verovähennyksistä. Näistä kannattaa ainakin muistaa hyödyntää matkakulut, kotitalousvähennys sekä hakea myös edellisen kolmen vuoden ajalta verovähennykset, jos niitä ei ole muistanut hakea aikaisemmin.

 1. Pirjo mikkonen 15.1.2019 at 14:37

  Voiko kotitalousvähennystä saada omistuksessa olevan toisen asunnon remonttiin, siis asunon jonka omistaa, mutta ei itse asu siinä?

  • Ylläpito (Aaron) 17.1.2019 at 08:11

   Hei Pirjo,

   Ei voi saada, sillä kyseessä on nimenomaan kotitalousvähennys. Sen voi siis saada vain asuntoon, jossa tällä hetkellä asut.

   Aamuterveisin, Ylläpito

 2. Eki 11.2.2019 at 22:50

  Yrityksemme toimipiste sijaitsee toisella paikkakunnalla ja olen valmis työskentelemään siellä viikot, voinko saada 450€ työasunto edun ?